– Poznaj ceny naszych usług –

Dobrze wiemy, że powiedzenie każdorazowo usługę wyceniamy indywidualnie tak naprawdę niewiele znaczy. Jeżeli klient dzwoni i pyta: Ile będzie kosztować skanowanie 3D korpusu silnika spalinowego o gabarytach 500x500x300 mm?” to niestety tylko tyle może usłyszeć.

Dlaczego?

Spróbuj sobie wyobrazić, że jesteś mechanikiem samochodowym i dzwoni klient z pytaniem: „ile będzie kosztować naprawa unieruchomionego samochodu osobowego długiego na 3,5 metra, szerokiego na 2 metry i wysokiego na 1,5 metra?”. Czy nie zaglądając pod maskę, bez przyjrzenia się szczegółom, jesteś w stanie podać cenę?

 

Do prawidłowego przygotowania wyceny poprosimy Cię o:

  • zdjęcia elementu, który ma być skanowany,
  • określenie gabarytów elementu,
  • zdefiniowanie zakresu usługi: skanowanie 3D, kontrola jakości, projektowanie 3D,
  • informacje o miejscu, w którym ma się odbyć skanowanie w przypadku, kiedy mamy przyjechać ze skanerem 3D.

Dla Twojej wygody przedstawiamy kilka przykładów, które pomogą Ci oszacować koszty.

Wybierz interesującą Cię usługę

SKANOWANIE 3D

Skanowanie 3D nogi fortepianu

Skanowanie 3D nogi fortepianu

Skanowanie 3D umożliwiło wykonanie kopii nogi fortepianu w celu renowacji zabytkowego instrumentu. Skanowana noga była zniszczona i w wielu miejscach popękana. Podczas obróbki komputerowej wypełniono brakujące miejsca dzięki czemu uzyskano jednolitą powierzchnie modelu. Tak przygotowane dane zostały użyte do programowania obrabiarek numerycznych. W przemyśle drzewnym często używane jest oprogramowanie bazujące na siatkach trójkątnych czyli m.in. plikach w formacie .stl (format wyjściowy ze skanera 3D).

Gabaryty przedmiotu: 400x600x1000 mm.

Cena usługi: 800 zł netto

Skanowanie 3D korpusu silnika

Celem skanowania 3D było zaplanowanie przestrzeni wokół korpusu w komorze silnika oraz określenie umiejscowienia śrub montażowych. Dzięki wykorzystaniu danych ze skanera 3D w systemie CAD 3D możliwe było sprawdzenie kolizji z innymi elementami zabudowy komory silnika. Dodatkowo na modelu korpusu, w miejscach gdzie były otwory pod śruby montażowe, wygenerowano powierzchnie walcowe. Posłużyły one to rozplanowania odpowiednich otworów w konstruowanej części współpracującej.

Gabaryty przedmiotu: 600x950x1000 mm.

Cena usługi: 1600 zł netto

Skanowanie 3D korpusu silnika

KONTROLA JAKOŚCI

Kontrola jakości wyrobów z tworzyw sztucznych

Kontrola jakości elementu mocującego

W tym zleceniu braliśmy udział w uruchamianiu produkcji elementu z tworzywa sztucznego. Wszechstronna, trójwymiarowa kontrola jakości wyrobu pozwoliła na analizę i dobór optymalnych parametrów wstrysku i chłodzenia co z kolei pozwoliło na wyeliminowanie większości wad produkcyjnych. Klient docenił szczególnie ilość zebranych danych w porównaniu do danych otrzymywanych ze współrzędnościowej maszyny pomiarowej.

Gabaryty przedmiotu: 40x25x90 mm.

Cena usługi (skanowanie 3D + raport pomiarowy): 400 zł netto

Dokumentacja odbioru wyrobów dla klienta docelowego

Odbiorca docelowy zażądał od producenta, naszego klienta, dokumentacji jakości wykonania partii wyrobów. Należało określić około 40 cech pomiarowych oraz dostarczyć interaktywną kolorową mapę odchyłek. Ponieważ projekt był w fazie rozwojowej należało założyć, że pojawią się potrzeby określenia dodatkowych cech pomiarowych. Dzięki skanowaniu 3D do pamięci komputera został przeniesiony kompletny model 3D mierzonego wyrobu. Pozwoliło to na dowolne badanie kolejnych cech pomiarowych bez konieczności ponownych pomiarów.

Gabaryty przedmiotu: 450x450x500 mm.

Cena usługi (skanowanie 3D + raport pomiarowy): 1600 zł netto

 Kontrola jakości odlewów

PROJEKTOWANIE 3D

Projektowanie 3D wyrobów z tworzyw sztucznych

Projektowanie 3D kanistra

Kanister dostarczony do skanowania 3D był w znacznym stopniu zdeformowany przez co nie był symetryczny i zawierał powierzchnie o „ujemnych skosach”. Bazując na danych ze skanera 3D należało w dużej części zaprojektować wyrób na nowo eleminując wszelkie niedoskonałości oryginału. Podczas projektowania zostały też uwzględnione uwarunkowania technologiczne. Klient otrzymał dane w postaci modelu bryłowego.

Gabaryty przedmiotu: 120x250x300 mm.

Cena usługi (skanowanie 3D + projektowanie 3D): 1200 zł netto

Projektowanie 3D korpusu silnika

Celem projektu, w którym braliśmy udział, było przygotowanie nowej konstrukcji silnika spalinowego na bazie istniejącej konstrukcji marki Volkswagen. Aby taki projekt przeprowadzić nasz zleceniodawca potrzebował model CAD dotychczasowej wersji korpusu silnika. Naszym zadaniem było skanowanie 3D korpusu oraz takie przygotowanie modelu CAD żeby klient przy jak najmniejszym nakładzie pracy mógł go modyfikować i testować różne rozwiązania. Zbudowaliśmy w pełni parametryczny model CAD z odpowiednią hierarchią elementów składowych.

Gabaryty przedmiotu: 300x300x500 mm.

Cena usługi (skanowanie 3D + projektowanie 3D): 2200 zł netto

Projektowanie 3D odlewów