Skanowanie 3D busów i pick-upów

Skanowanie 3D busów i pick-upów

Skanowanie 3D busów i pick-upów

Współpracujemy z firmami, które:

  • budują zabudowy busów (karetki, campery, mobilne warsztaty, itp.),
  • wykonują tuning,
  • produkują spoilery i owiewki,
  • produkują hardtopy do pickupów.

Samochody typu bus czy pick-up, należą do obiektów średniej wielkości. Często jest to duże wyzwanie, żeby utrzymać wystarczającą dokładność skanowania 3D. Skanery laserowe dają kilkumilimetrową dokładność, co w wielu zastosowaniach jest niewystarczające. Skanery 3D światła strukturalnego dają większą dokładność ale skanowanie całego auta wymaga składania wielu skanów w całość i to składanie często wprowadza dodatkowe niedokładności. W celu zwiększenia dokładności pomiarów 3D stosujemy połączenie dwóch technologii pomiarowych: fotogrametrii oraz skanowania 3D światłem strukturalnym. W pierwszym kroku za pomocą fotogrametrycznej maszyny pomiarowej GOM Tritop zbieramy informację o dokładnym położeniu markerów rozłożonych na większej powierzchni samochodu. W drugim kroku, podczas skanowania skanerem światła strukturalnego GOM Atos, zbieramy współrzędne milionów punktów na powierzchni samochodu. W trzecim kroku skany 3D są wzajemnie pozycjonowane na podstawie współrzędnych markerów zebranych w kroku pierwszym. Wykorzystanie globalnej siatki markerów pozwala zwiększyć dokładność pomiarów co najmniej o rząd wielkości.

Niektórzy klienci w tej branży oczekują przygotowania modelu CAD3D (.step, .iges), a innym wystarczy siatka trójkątów (.stl) czyli dane bezpośrednio ze skanera 3D. Niezależnie jakich danych oczekuje klient, przygotowujemy je tak żeby mógł je wykorzystać bezpośrednio w swoim projekcie.

Korzyści:

  • baza do prac projektowych,
  • duża dokładność pomiarów dzięki wykorzystaniu fotogrametrii i skanowania 3D,
  • łatwość lokalizacji miejsc montażu zabudowy do karoserii samochodu,
  • większa szybkość i dokładność pozyskania danych w porównaniu do ręcznych pomiarów.

Wykorzystane systemy:

  • GOM Tritop
  • GOM Atos
Dotacje