Dotacje

Dotacje

Firm DGT-NC realizuje projekt "wdrożenie wirtualnej rzeczywistości w komunikacji biura projektowania przemysłowego oraz w nowej usłudze wirtualnych szkoleń w celu zwiększenie odporności na skutki wprowadzenia lockdownu".

Celem projektu jest poprawa płynności realizacji projektów inżynierskich poprzez unikanie opóźnień w ich realizacji spowodowanych utrudnieniami w komunikacji z klientami/wykonawcami podczas pracy zdalnej oraz wprowadzenie nowej usługi, polegającej na przygotowywaniu wirtualnych szkoleń. Planujemy, że wdrożenie projektu skróci czas potrzebny na dokonanie uzgodnień z klientami/wykonawcami. 

Wartość projektu: 102 700 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 85%

Dotacje