Pomiary 3D

Do pomiarów 3D wykorzystujemy dwie technologie: skanowanie 3D światłem strukturalnym oraz pomiary 3D optyczną maszyną pomiarową opartą o technologię fotogrametrii. Odpowiedni dobór technologii do pomiaru pozwala najlepiej wykorzystać ich zalety oraz zoptymalizować czas i koszty.

Dotacje