Pomiary 3D dużych obiektów
Obiekty duże

Pomiary 3D dużych obiektów


Chcesz zmierzyć duży obiekt bez konieczności jego przewożenia? Skorzystaj z pomiarów mobilną, optyczną maszyną pomiarową kiedy potrzebujesz:

  • kontroli jakości dużych obiektów,
  • analizy odkształceń statycznych,
  • weryfikacji możliwości montażu,
  • pomiarów konstrukcji spawanych
  • pomiarów stanowisk produkcyjnych.

Dlaczego my?

Pomiary współrzędnych 3D wykonuje się zazwyczaj wykorzystując stacjonarne współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM). Co jednak jeżeli obiekt do zmierzenia jest na tyle duży, że jego transport jest problemem? Oferujemy usługę pomiarów współrzędnościowych mobilną, optyczną maszyną pomiarową. To nie przedmiot przyjedzie do maszyny pomiarowej ale maszyna pomiarowa do przedmiotu mierzonego.

Dlaczego my?

Nowoczesne rozwiązania

Optyczna maszyna pomiarowa wykonuje pomiar położenia znaczników naniesionych na mierzony przedmiot. Przed pomiarem ważne jest określenie jakie powierzcnie i cechy pomiarowe mają zostać zmierzone. Na podstawie zmierzonych współrzędnych punktów można określić tolerancje kształtu i położenia mierzonych powierzchni oraz wygenerować komputerowe reprezentacje płaszczyzn, walców, sfer, stożków, krawędzi i punktów.

Nowoczesne rozwiązania
Dotacje